Suomi nousuun – millä rahalla?

Arvosta

Olen toisen polven pk-yrittäjä, ja vuosien saatossa hankkinut yritystoimintani kasvattamiseen rahoitusta lukuisia kertoja. Rahoitusneuvotteluja on käyty milloin pankkien, milloin Finnveran, Tekesin tai pääomasijoittajien kanssa. Olen keskustellut yrittäjätuttavien kanssa aiheesta useaan otteeseen. Yhteinen kokemuksemme on ollut lainan hakemiseen liittyvä byrokratia ja asiakkaan pompottelu pitkin lainaprosessia.

Rahoittajatahosta ja neuvottelukumppanista riippumatta kokemus on osoittanut, että lainanantajapuolella ei ole ollut aikaa, halua tai osaamista perehtyä kunnolla yritykseni liiketoimintaan. Isossakin pankissa lainaneuvotteluun on voitu varata hyvin lyhyt aika ja siinä on pitänyt kyetä esittelemään rahoitusjohtajalle yrityksen liiketoiminnan luonne, tulokset, tulevaisuuden suunnitelmat, kehittämistarpeet sekä neuvotella ratkaisusta niiden rahoittamiseksi. Näissä tilanteissa menestyväkin pk-yritys törmää pankin patenttiratkaisuun: rahoitus järjestyy jos yhtiön omistajat panttaavat oman kotinsa ja muun omaisuutensa eli kattavat reaalivakuudet tuntuvat aina ratkaisevan asian. Kaikkein turhauttavimmat neuvottelut ovat päättyneet siihen että yritys on todettu kannattavaksi ja kehitysideat hyviksi, mutta toimiala pankin kannalta vääräksi.

Hyvin menestyvien pk-yritysten kasvu- ja investointihankkeiden rahoituksesta on tehty yksinkertaisesti aivan liian hankalaa. Tämä tuntuu kummalliselta, sillä maailmantaloudessa on liikkeellä enemmän rahaa kuin koskaan ihmiskunnan historiassa ja Suomessakin ihmisten ja yritysten tileillä makaa käsitykseni mukaan n. 60-80 miljardia euroa ilman kunnon tuottoa. Keskuspankit kilpailevat rahan työntämisestä talouteen ja yritystoimintaan työpaikkojen luomiseksi. Kansantaloutemme selkäranka koostuu niistä tuhansista ja taas tuhansista pk-yrityksistä, jotka vuodesta toiseen tekevät hyvää, kannattavaa perusliiketoimintaa, työllistävät ihmisiä, palvelevat omia asiakkaitaan sekä luovat vaurautta yhteiskuntaan ilman suuria otsikoita. Näilläkin yhtiöillä on kasvuun tai kannattavuuden parantamisen tähtääviä suunnitelmia – ja useimmiten tällaiset hankkeet ovat selkeitä, ymmärrettäviä ja kannattavia.

Mutta mistä rahoitus näiden hankkeiden toteuttamiseen?

Päätimme kumppaneitteni, yritysrahoitusmarkkinoita tuntevien ammattilaisen kanssa korjata tämän asian. Tuomme syksyllä 2016 markkinoille uuden vaihtoehtoisrahoituksen palveluyrityksen, Suomen Rahamarkkinakeskus Oy:n. Rahamarkkinakeskus tarjoaa toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille mahdollisuuden kerätä kasvuun ja toiminnan kehittämiseen uutta pääomaa suoraan tavallisilta ja ammattimaisilta sijoittajilta – yksityishenkilöiltä, toisilta pk-yrityksiltä ja ammattilaisilta. Rahoituksen välittäminen perustuu uuteen toimintamalliin sekä digitaaliseen ohjelmistoalustaan, mikä mahdollistaa rahoituksen hankkimisen osakeantina tai joukkovelkakirjalainana. Näitä rahoituksen työkaluja ovat aikaisemmin voineet käyttää vain suuret yritykset. Laajasti ajatellen avaamme kauttamme toteutettaville rahoituskampanjoille mahdollisuuden saada sijoituksia tuosta suomalaisten tileillä makaavasta huimaavasta pääomasta. Läpinäkyvän ja avoimen toimintakonseptimme kautta se on aidosti tarjolla sijoituskohteillemme jos vain rahoituskohteen kampanjan idea ja sitä tukevat faktat herättävät sijoittajien luottamuksen.

Rahamarkkinakeskuksen toiminnan keskiössä tulee olemaan rahoitusta tarvitsevat pk- yritykset ja uusia sijoituskohteita etsivät yksityishenkilöt, menestyneet pk-yritykset sekä ammattimaiset sijoittajat, jotka tuomme toistensa luo ilman välikätenä perinteisesti toimivia pankkeja. Markkinapaikassamme sijoittajien on mahdollisuus löytää kohteita, joiden liiketoiminta on ymmärrettävää ja joilla on sekä kassavirtaa että toimintahistoriaa – eli järkeviä sijoituskohteita, joissa tuotto-odotukset ja riskitaso ovat hyvin perusteltuja. Kauttamme toteutetut rahoituskampanjat kytketään arvo-osuusjärjestelmään ja sitä kautta sijoitukset näkyvät suoraan sijoittajan verkkopankissa muiden henkilökohtaisten sijoitusten kanssa. Tämä tuo uudenlaisen turvallisuuden tason vaihtoehtorahoituksen kautta tehtyihin sijoituksiin.

Toimintamme yhtenä tavoitteena on saada Suomi ja sen pk-yritykset nousuun, sekä helpottaa samalla yrittäjien elämää. Rahoitusta hakevat yhtiöt voivat hakea uutta pääomaa halutessaan ilman reaalivakuuksia. Mikä tärkeintä, yhtiö pääsee kertomaan rahoittajille suoraan ja selkeällä suomen kielellä, mitä se tekee ja mihin rahoitusta tarvitaan.

Nyt olemme Rahamarkkinakeskuksen rakentamisvaiheessa ja palvelumme markkinoille tulon on suunniteltu tapahtuvan lokakuussa 2016. Etsimme mielenkiintoisia pk-yrityksiä, joilla on tarve uudelle pääomalle, joko lainana tai osakeannin kautta järjestettynä.

Jos oma yrityksesi on tällaisessa, ota yhteyttä ja keskustellaan!

Ongelmat on tehty ratkaistaviksi.

Toimitusjohtajamme Tommi Hänninen on julkaissut tämän tekstin myös LinkedIn Pulsessa.

Kirjoittaja: Tommi Hänninen

LISÄÄ AJANKOHTAISIA

Puhutaan arvosta

Anna meille sähköpostiosoitteesi, niin pidämme sinut ajan tasalla arvosijoittamisesta sekä uusista rahoituskampanjoista.

Hienoa, kiitos kun lähdit mukaan! Arvostamme sitä.